Neem contact met ons op

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het secretariaat:
Burgemeester l'Ortyestraat 15
6231 HC Meerssen
06-36214054
info@bcdunatos.club

De teams van BC Dunatos trainen en spelen wedstrijden in:
Sporthal Marsana
Molenveldweg 4
6231 RX Meerssen
043-3647435

Privacy Policy

Uw privacy
BC Dunatos is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen we u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop BC Dunatos persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website. Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt BC Dunatos zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

E-mail
Onze leden ontvangen club- en teaminformatie per mail. Ook wordt er wekelijks een nieuwsbrief per mail verzonden. We geven iedereen de mogelijkheid zich af te melden voor de nieuwsbrief in de afmeldlink.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
BC Dunatos laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media
BC Dunatos maakt ook gebruik van Social Media (Facebook) om clubinformatie te verspreiden.

Website BC Dunatos en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. BC Dunatos kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Foto & Video
Als leden niet gefotografeerd willen worden, dan wordt dat gerespecteerd. 
 
Voor de publicatie van foto’s (ook op de online communicatiemiddelen) van reguliere club activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze (indien mogelijk) verwijderd. 
 
Wanneer leden expliciet gevraagd worden mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat de vereniging de ouders (of het lid wanneer deze volwassen is) een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
 
De vereniging zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen. 
 
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
BC Dunatos, t.a.v. het Secretariaat, Gasthuisstraat 32, 6231 JW Meerssen, of e-mail: ledenadministratie@bcdunatos.club

Wijzigingen
BC Dunatos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien BC Dunatos een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BC Dunatos uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in onze nieuwsbrief.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook voor onze vereniging heeft dit gevolgen, namelijk:
Als bestuur dienen we zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle leden.

Van elk lid heeft BC Dunatos persoonlijke gegevens nodig, onder andere om door te geven aan de Nederlandse Basketbal Bond. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om iemand lid te maken. Hiervoor hebben wij geen toestemming nodig. Namen en (team)foto's van leden worden gebruikt op onze website. Dit is openbaar en als er leden zijn die dit liever niet hebben kunnen ze dit aan ons doorgeven per mail.

Meerssen, 1 juni 2018

Direct contact opnemen

Om direct contact met ons op te nemen kun je onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op.

Neem contact op

Naam*
 
Emailadres*
 
Telefoonnummer
 
Bericht*
 
Privacy voorwaarden*
 Ik ga akkoord met de voorwaarden**