Vertrouwenscommissie Dunatos

In onze maatschappij bestaan wetten en regels, daarnaast hebben we ook gedragsregels buiten die wetten om. Ze zorgen ervoor dat de omgang met elkaar prettig is en blijft. Ook Dunatos kent gedragsregels. Ze zijn gebaseerd op 5 uitgangspunten:

Plezier  -  Sportiviteit  -  Respect  -  Betrokkenheid  -  Betrouwbaarheid

Gelukkig is het zo, dat nagenoeg altijd deze uitgangspunten nageleefd worden, waardoor het  plezier geeft om samen in de vrije tijd aan basketbal te doen. Het komt wel eens voor dat de principes als hierboven genoemd niet worden nageleefd. Meestal corrigeren leden elkaar dan of is het de leidinggevende die de goede omgangsvormen bewaakt. In een heel enkel geval loopt het mis en lukt het ook niet om er met elkaar uit te komen. Voor die gevallen bestaat er binnen Dunatos een vertrouwenscommissie. Zij kan worden ingeschakeld in geval van (structureel) pestgedrag, ongewenste intimiteiten of andere vormen van ongewenst gedrag waar een of meer leden last van hebben. En waar men dus onderling niet uit komt. Paul Eslhout is het aanspreekpunt en is te bereiken onder telefoonnummer: 043 3648136.