Clubhistorie BC Dunatos

Het basketbal zaadje werd in Meerssen in 1978 door Vicky Verstappen geplant door het organiseren van diverse basketbal toernooien en het geven van basketbal clinics op de scholen. Dit werd met veel enthousiasme door de kinderen ontvangen. Het is de behoefte van de kinderen, om basketbal als sport te gaan beoefenen, die heeft geleid om de stap te nemen. In 1980 is basketbal gestart onder de koepel van omni-vereniging Volharding. Het voormalige bestuur heeft destijds flink aan de weg getimmerd om behalve het op peil brengen van het ledenaantal er tevens voor te zorgen dat binnen twee jaar de moederorganisatie kon worden verlaten. De basketbaltak van omni-vereniging Volharding had destijds al 90 leden en 3 competitie spelende teams.

Op vrijdag 28 mei 1982 is BC Dunatos opgericht in de Algemene Leden Vergadering welke werd gehouden in zaal Cortenraad aan de beekstraat in Meerssen. De naam ‘Dunatos’ werd bedacht door toenmalig lid Stephan van der Hagen en is afkomstig uit het Grieks. Het betekent zoiets als ‘machtig’ of ‘onoverwinnelijk’.
In de beginjaren groeide Dunatos aanzienlijk. Na een scholentoernooi meldden zich 30 kinderen aan om lid te worden. Dit leidde tot allerlei uitdagingen. Denk hierbij aan beschikbaarheid van de sporthal Marsana en voldoende geschoold kader om de kinderen te begeleiden etc. Maar de club had veel veerkracht en iedereen wilde een steentje bijdragen. De goede sfeer binnen het bloeiende Dunatos werkte ook als een magneet. Hierdoor werd het mogelijk dat Dunatos indertijd genoot van uitstekende trainers en coaches die van buitenaf kwamen. De gebroeders Wolfs (Jos en Ronald) brachten de jeugd de basketbal fundamentals bij. Het resultaat was jaarlijks een of meerdere kampioenschappen.

Dat Dunatos bloeide bleek ook uit de vele en diverse activiteiten die georganiseerd werden zoals een internationaal rolstoel basketbal toernooi, basketbal toernooien waaraan diverse Limburgse clubs deelnamen, jaarlijkse terugkerende basisscholen toernooien, regelmatig terugkerende basketbal kampen en clinics, jaarlijks terugkerende wedstrijden tegen Engelse scholen (soms leek het meer op rugby dan op basketbal). Er is zelfs een trip naar Engeland georganiseerd met het toenmalige Sophianum uit Gulpen om vanuit Londen diverse wedstrijden te gaan spelen.

Hier volgen nog meer historische feitjes om een beeld te geven dat we in een heel andere tijd leefden in de eerste 15 jaar van de club. In oktober 1984 werd een allround basketbal jeugd dag georganiseerd welke werd gesponsord door Nike. Hieraan namen 134 kinderen deel vanuit de vele Limburgse basketbal verenigingen die in de 90-er jaren als paddenstoelen uit de grond schoten. In 1985 werd er een demonstratie wedstrijd georganiseerd in sporthal Marsana tussen Kimbria (versterkt door Kees Akerboom en de Amerikaan Andrew Fields) en Leiden waar maar liefst 800 toeschouwers op af kwamen. Kimbria won met 101-99. Eind 1985 was het ledental reeds gegroeid tot 160; het gevolg was een ledenstop. Voornaamste reden hiervoor was het gebrek aan zaalruimte. Op dat moment waren er 12 competitie spelende teams. In 1986 werd Dunatos voor 3 jaar financieel gesteund door Interfit, dat onder leiding stond van bokser Arnold Vanderlijde. Ter ere van het 1e lustrum werd er in 1987 in sporthal Marsana een dames basketbal interland georganiseerd tussen Nederland en West Duitsland ter voorbereiding op de Europese kampioenschappen. Nederland won met 78-53. In 1988 haalt Dunatos de bij Kimbria spelende Amerikaan Lace Strong binnen als trainer voor Heren 1 en jongens Junioren 1. Dit met als doel het basketbal naar een hoger plan te trekken. In 1990 krijgt Dunatos van de gemeente Meerssen Bunde toebedeeld om oud-papier op te halen om de begroting te versterken. Dit doen we dus al bijna 30 jaar. In 1990 wordt ook het eerste Ardennen kamp georganiseerd voor de senioren en junioren. In 1992 vind er ter ere van het 2e lustrum weer een demonstratie wedstrijd plaats in sporthal Marsana tussen Kimbria (promotie divisie) en Pro Specs (ere divisie) uit Den Bosch. In 1993 wordt in sporthal Marsana het 3-daagse Ken Jones Basketbal Kamp georganiseerd. De Amerikaanse basketbal goeroe Ken Jones wordt hierbij ondersteund door Ronald Wolfs en Lace Strong. In de jaren die volgen blijft het basketbal niveau binnen Dunatos stijgen. Jan Joris Raedts bereikt de Nationale Jeugd selectie, Heren 1 promoveert onder leiding van Ronald Wolfs naar de hoofdklasse en Dames 1 promoveert zelfs naar de eerste divisie onder leiding van Ronald Lahaye. Ook diverse jeugd teams zullen in de hoofdklasse uitkomen. In deze periode heeft Dunatos ook 2 eredivisie spelers voortgebracht, Patrick Cortenrade en Jan Joris Raedts.

In de jaren die volgden na het millennium veranderden de doelstellingen van de basketbal club gestaag. Waar in den beginne prestatief basketbal hoog in het vaandel stond werd de focus steeds meer verlegd naar recreatief basketbal (onze huidige slogan: ‘basketbal voor iedereen’). Kartrekkers van de club die deze overgang hebben begeleid zijn Peter Jongen, Ralph en Roger van Drongelen en Bas à Campo.

De laatste jaren kent BC Dunatos een vrij constant ledenaantal dat schommelt rond de 120 leden. Onze club staat binnen en buiten de gemeentegrenzen nog steeds bekend als een leuke en gezellige club waar iedereen welkom is. Naast het basketballen zijn onze leden regelmatig op ander gebieden actief zoals het maandelijks ophalen van het oud-papier in Bunde en diverse clubactiviteiten. Ook vorig seizoen hebben we een basketbal kamp beleefd, welke wordt georganiseerd voor alle leden van de club. Dit is altijd een doorslaand succes en zorgt voor mooie en blijvende herinneringen. 

Waar staan we als BC Dunatos momenteel voor
BC Dunatos wil zich onderscheiden in de regio, als zijnde een vereniging met een goede balans tussen prestatief en recreatief basketbal, waarbij gezelligheid en sportiviteit de bindende factoren zijn. Elk individu moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen binnen onze vereniging.

Onze slogan: ‘BC Dunatos: basketbal voor iedereen!’

Onze primaire doelstelling is dat we zowel jongens als meisjes basketbal spelen, aangezien we dit zeer bepalend vinden voor de leuke en gezellige sfeer die we binnen de club nastreven. De groei van het aantal damesleden heeft nog steeds onze volle aandacht. De meeste teams worden getraind door eigen leden, die wij middels intensieve begeleiding door gediplomeerde trainers en door het volgen van opleidingen via de NBB, op een hoger niveau proberen te brengen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het (intern) opleiden van juryleden en scheidsrechters. Indien men zich als competitiespeler aansluit bij onze club is het volgen van deze training/cursus een verplicht onderdeel.