Vrijwilligersprijzen

Een vereniging is afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Een thuiswedstrijd kan alleen maar doorgaan als er twee scheidsrechters en twee juryleden beschikbaar zijn. Trainers / leiders zijn onmisbaar bij alle teams tijdens trainingen en wedstrijden. Financieel is de opbrengst van het oud-papier onmisbaar en deze inkomsten zijn ook alleen maar mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Tenslotte is er nog de organisatie (bestuur en commissies) die zorgt dat trainingen, wedstrijden en activiteiten in goede banen worden geleid.

Bij een vereniging als Dunatos betekent dit dat van elk lid een bijdrage wordt gevraagd. Als vereniging mogen we ons gelukkig prijzen dat vrijwel alle leden dit beseffen en hun steentje bijdragen. Dit mag echter nooit vanzelfsprekend worden gevonden en elke bijdrage dient op waarde te worden geschat. Als blijk van waardering voor ieders inzet als vrijwilliger willen we 1x per jaar extra aandacht schenken aan al deze vrijwilligers.De Gouden Fluit 
Wisseltrofee voor de vrijwilliger die de meeste wedstrijden heeft gefloten.
Erelijst:
2019   Ralph van Drongelen
2018   Jay Jongen

2017   Thomas Wetzels

De Jurybokaal
Wisseltrofee voor de vrijwilliger die de meeste wedstrijden heeft gejureerd.
Erelijst:
2019   Boy Persoon
2018   Esmee Gulikers
2017   Audrey Meijs

De Oud-papier Topper
12x per jaar wordt er oud-papier opgehaald in Bunde. Hiervoor zijn (minimaal) 4 vrijwilligers per keer nodig.
Wisseltrofee voor de vrijwilliger die de meeste keren heeft meegelopen.
Erelijst:
2019   Martijn Koolen
2018   Melvin Menten
2017   Arjan Wachelder

De Gouden Griffel
We proberen alle teams en commissies te stimuleren om regelmatig iets aan te leveren voor onze website en Facebook-pagina. Denk aan wedstrijdverslagen, informatie, nieuws en foto's.
Wisseltrofee voor de persoon die het meeste aanlevert wint 'De Gouden Griffel'.
Erelijst:

2019   Richard Veldman
2018   Richard Veldman
2017   Thomas Wetzels

De Gouden Like
Trofee voor het lid dat het vaakst berichten op Facebook heeft geliked en hiermee heeft bijgedragen aan het vergoten van de naamsbekendheid van de club.
Erelijst:
2019   Jay Jongen
2018   Ellemijn Knapen