Contributie

Door de introductie van het Administratiesysteem 'Sportlink' door de NBB is het mogelijk om de contributie vanaf het seizoen 2018-2019 met behulp van automatische incasso to innen. De jaarcontributie zal in vier termijnen worden geïnd, namelijk in september, november, januari & maart.

- Iemand die bijvoorbeeld in april lid wordt betaalt alleen het vierde termijnbedrag
- Iemand die zich in november afmeld als lid, betaalt alleen het eerste en het tweede termijnbedrag
- Iemand die zich na 1 juli afmeldt als lid, is de club één termijn verschuldigd

Hieronder de contributie tarieven:

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, kan dit alleen door zich schriftelijk af te melden (zie pagina 'Contact'). Pas na ontvangst van de schriftelijke afmelding wordt de automatische incasso stopgezet. Leden die zich ná 1 juli afmelden zijn de club één termijn van de contributie verschuldigd voor het nieuwe seizoen.